Ділова українська мова

Слово - основа успішної комунікації! Особиста ефективність лідера.

04 Квітня
16:00

"Мова - втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови... "(Максим Рильський)


        На жаль, в Україні обмаль людей, які говорять чистою українською мовою. Сьогодні в мові українців зустрічається занадто багато сленгу, русизмів та інших слів, запозичених із іноземних мов. Вміння володіти словом — велика майстерність.


         Бізнес академія практичного менеджменту створила новий курс «Слово - основа успішної комунікації!» в межах програми «Лідерство. Особиста ефективність лідера».

       
       Мета курсу - дати максимум знань з української літературної мови; опанувати основний інструмент ефективного спілкування – мову та мовлення; засвоїти основні закони побудови мовних конструкцій; навчитись правильному вибору мовних одиниць в усному мовленні; збагатити лексику індивідуального стилю мовлення; вивчити основні орфографічні та пунктуаційні норми української мови.


       Викладач - Яремко Алла Сергіївна – кандидат філологічних наук, вчитель (вищої категорії) української мови та літератури, тренер з ефективної комунікації.

Приєднуйтесь до нас - на Вас чекають цікаві зустрічі із видатними людьми!


Зареєструватись на курс можна за адресою: вул. Євгена Сверстюка,1, за тел. 050 438 02 80 або через аплікаційну форму тут!
 

"Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити та доглядати", М. Рильський

 

Зміст програми навчання та розвитку

Тематика курсу:

Мова і мовлення: мовлення внутрішнє  і зовнішнє,види мовленнєвої діяльності, комунікативна ситуація.

Психологія мовлення: психогенні компоненти мовлення. Формула – закон В. Інгве та Дж. Міллера « 7+- 2

  або межа сприйняття людиною інформації». «Феномен  Чапла»( ритмічніть та порційність подачі інформації).

Структура мовлення: зачин, вихідне резюме, вступ, фраза переходу, основна частина ( експлікація ідеї), фінал (підсумовуюче резюме).

Мова як інструмент мислення та спілкування.

Сила слова, тональність мовлення,   алгоритм творення   позитивних  результатів   у словесному форматі.

Матеріальність думки у слові, програмування мозку словами.

Вербальні та невербальні засоби комунікації:  вибір лексичних компонентів  мовлення, конгруентність вербаліки та невербаліки; відстань між комунікантами, поза мовця, міміка,жести, вираз обличчя.

Інтриголінгвістика.

Комнікативна ситуація: вітання, згода, відмова, клмплімент, зауваженя, докір, висловлення власного погляду, прощання.

Телефонне спілкування. Листування.

Спілкувальна ( мовленнєва) поведінка.

Нормативність мовлення ( імперативність  та диспозитивність).

Стилі  мови  і мовлення.

Етикетність мовлення (стандартні етикетні ситуації).

Варіативність   мовних одиниць: вступні словосполуки – загальна група, різновиди окремих компонентів, сегментовані  конструкції, конструкції керівництва увагою, мовні формули «супроводжувального звороту», конструкції скріплення частин речення або показу тенденції і характеру їх зв’язку.

Тропи та фігури мови. Постулатні формули.

Культура мовлення. Допустимість  фольклорних елементів,  сленгових форм, «кальки». Інвективна лексика.

Фрейми чи мислеформи.

Вибір мовних одиниць у мовленні: вибір  слів та стійких зворотів, термінологічна лексика,вибір граматичних конструкцій, іменник –  називання осіб та звернення до них, граматична специфіка  родового відмінка, числівник та   його відмінювання, усний формат числівникових сполук, дієслівна синоніміка  в мовленні та інші.

Формат навчання

Курс "Слово - основа успішної комунікації!" проходить в рамках програми "Особиста ефективність лідера" у форматі щотижневого тренінгу із практичними заняттями, домашніми завданнями, тестами.

Кожному учаснику програми надається особистий код доступу до освітньої платформи Бізнес-академії РМВА, де розміщені для самостійного опрацювання, у зручний для слухача час:

  • методичні матеріали
  • тести на закріплення основних термінів та понять
  • відео-матеріали для закріплення тематики
  • рекомендована література
  • домашнє завдання від викладача

Тривалість навчання - 4 місяці.

 

Формат навчання - тренінгові заняття щочетверга по 2,5 год. із 16:00.

Місце проведення - м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, 1,  2-й поверх, Бізнес академія практичного менеджменту

 

 

Вартість навчання

 Вартість навчання - 300 грн./місяць - за 4 заняття

 Старт програми для нової групи - 4 квітня  2019, по мірі формування групи.

Минулі події
Ділова українська мова
Яремко Алла - кандидат філологічних наук, вчитель (вищої категорії) української мови та літератури, тренер з ефективної комунікації.
"Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити та доглядати" М. Рильський
04.04.2019
16:00 2 год.
300 грн.
Ділова українська мова
Яремко Алла - кандидат філологічних наук, вчитель (вищої категорії) української мови та літератури, тренер з ефективної комунікації.
Вільне володіння та правильне користування українською мовою - ознака професійності, і сьогодні ми розпочали свій шлях до досконалості!
20.09.2018
16:00 2 год.
300 грн.
Ділова українська мова
Яремко Алла - кандидат філологічних наук, вчитель (вищої категорії) української мови та літератури, тренер з ефективної комунікації.
Ділова українська мова - енергія впливу
10.10.2017
16:00 10 год.
250 грн.
Ділова українська мова
Яремко Алла - кандидат філологічних наук, вчитель (вищої категорії) української мови та літератури, тренер з ефективної комунікації.
Продовжує набір на курс "Українська мова - енергія впливу", програма "Лідерство"
03.10.2017
16:00 10 год.
250 грн.
Ділова українська мова
Яремко Алла - кандидат філологічних наук, вчитель (вищої категорії) української мови та літератури, тренер з ефективної комунікації.
Вручення Сертифікатів про успішне закінчення курсу "Українська мова- енергія впливу"
29.06.2017
16:00
Ділова українська мова
Український історичний роман. Корсак Іван
17.03.2016
16:00
Ділова українська мова
У Бізнес Академії Практичного Менеджменту відбулась презентація книг відомого українського письменника Івана Корсака.
17.03.2016
16:00