Програми професійного розвитку (РDP)

Професійний розвиток - це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків нових посад.

Навчання персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах організації — підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини — підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей, підвищення  конкурентноспроможності на ринку праці.

PDP (Professional Development Program) - вузькоспеціалізовані програми системного професійного розвитку, націлені на отримання ефективних інструментів в сфері бізнесу:

Екстрім-тренінг
Найпопулярніший тренінг  - це навчання у форматі  Екстрім-тренінгу в рамках. 
Управління персоналом
Комплексна професійна програма професійної підготовки HR спеціалістів для сучасного бізнесу.
 
Практично-орієнтована программа для фахівців відділів продажу.
Академія директора ТЗ
Програма, яка системно та послідовно надасть слухачам вміння та навички, що необхідні для ефективного управління сучасним  торговим закладом.
Школа сервісу
Програма знайомить слухачів з основами професій сфери послуг ресторанного комплексу та дає практичні знання, необхідні працівникам для успішного проходження ними етапу адаптації при входженні в професію.
Лідерство
Програма у форматі екстрім-тренінгу, яка допомагає розкриттю лідерського потенціалу та сприяє продуктивній командній взаємодії.
Корпоративні програми​
Програма надасть можливість персоналу компаній зрозуміти споживача і діяти відповідно до його потреб, а також сформувати навички групової взаємодії та ефективного спілкування як у середині колективу так для зовнішніх комунікацій.
Короткострокові програми (тренінги, семінари)
Одно- та дводенні тренінги, які націлені на здобуття практичних навичок та компетенцій.