General МВА

General МВА (Master of Business Administration) - ефективне управління бізнесом

28 Січня
10:00
1 рік 5 міс.
м. Луцьк, вул. Карбишева, 1

      MBA (Магістр ділового адміністрування) — це кваліфікаційний ступінь, спрямований на здобуття спеціальних знань і навичок в сфері професійного управління та отримання цілісного розуміння бізнесу. Управлінська освіта є гарантом особистої конкурентоспроможності менеджера та його компанії.  

     За час навчання за програмою МВА  студент отримає навики управління, які спираються на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнародного бізнесу.

    Програма General МВА (Master of Business Administration) – програма, що формує систему практичних знань для розуміння бізнесу в умовах високої конкуренції.

    Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивні тренінги вироблять комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами. 

 

Старт програми - 28 січня 2022 року!

 

Чекаємо на ВАС!

Ми робимо Ваш бізнес результативнішим!

        

 

Що ви зможете по закінченню?
 • структурувати та систематизувати власний практичний досвід та отримані знання;
 • отримати навички міжособистісного спілкування, комунікацій, презентацій, вміння працювати індивідуально і в команді;
 • системно мислити бізнес-поняттями, володіти управлінським інструментарієм і технологіями;
 • побудувати шлях успішної кар’єри у бізнесі;
 • отримати Диплом Бізнес академії практичного менеджменту РМВА.

 

У результаті навчання отримаєте:

 

 • значне зростання лідерського потенціалу з розумінням можливостей професійного розвитку;
 • вміння оцінювати ризики, знаходити ринкові можливості і ваші КФУ;
 • навички формування, управління та розвитку команди;
 • можливість стати амбасадором вашого проекту/ бізнесу;
 • сучасні інструменти маркетингу, брендингу;
 • системний погляд на управління бізнес-процесами;
 • впевненість і новий погляд на бізнес.
Переваги програми
 • індивідуальний підхід до кожного студента – створення програм навчання та розвитку відповідно до особистих цілей;
 • чітка спеціалізація програм – даємо лише практичні інструменти, необхідні у бізнесі;
 • команда висококваліфікованих викладачів-практиків;
 • нетворкінг – зустрічі з майбутніми бізнес-партнерами, клієнтами, інвесторами;
 • занурення у бізнес - програма практичного стажування (Management Trainee Program );
 • раціональне використання часу – співвідношення теорія/практика» 20/80; нові формати навчання.
Цільова аудиторія
 • управлінці середньої ланки, керівники структурних підрозділів
 • власники та керівники підприємств малого та середнього бізнесу, які прагнуть систематизувати свої знання та підвищити кваліфікаційний рівень менеджера

 

Зміст програми навчання та розвитку

1. Навчання.

2. Захист випускного проекту.

3. Диплом від Бізнес академії практичного менеджменту РМВА за програмою General MBA.

 

Тривалість програми 17 місяців​,

з них 240 год. - очне навчання, решта – дистанційне, місце і час студент вибирає самостійно.

 

Програми МВА складаються із 8 модулів, різних по об’єму та наповненню, з різною кількістю тренінгів.

Результатом вивчення кожної теми є отримання практичних навичок та інструментів, необхідних для ефективного управління бізнесом.

Якщо у ваших планах на 2021-й  – нові, амбітні задачі, ви поставили за мету не лише вижити, а й збільшити масштаб вашого бізнесу, то програма МВА від бізнес-академії – це практичний і дієвий інструмент для досягнення!

 

Зміст програми General МВА:

 

Модуль 1. Лідерство
 

1.  Емоційна ефективність в бізнесі або Чому я маю те, що маю?

Лідер - Топ-менеджер. Інструменти лідера. Рівень EQ, зони росту і розвитку. Базові інструменти розвитку емоційної компетентності.

2. Особиста ефективність. Тайм-менеджмент.

Правила ефективного тайм менеджменту. Самоменджмент. Системність. Мотивація.

3. Риторика. Публічний виступ. Мистецтво ділової презентації.

Інструменти публічного виступу. Створення презентації. Виступ на публіці.

4. Переговори. Перемога в складних переговорах.

Підготовка до переговорів. Постановка цілей. Стратегія переговорів. Техніки ведення переговорів. Досягнення результатів.

5. Психодіагностичні методики для практичної діяльності менеджера.

Типологія особистості. Проективні методики та їх унікальність.  Символіка цифр.

6. Діловий етикет.

Ділове спілкування. Написання листів. Культура телефонного спілкування. Уміння людини вести телефонні переговори і репутація компанії. Офісний етикет. Етика службових відносин. Види прийомів та бізнес-зустрічей. Правила поєднання кольорів в діловому одязі

7. Ефективні комунікації в команді  та безконфліктне спілкування.

8. Бізнес і мистецтво - на перетині світів.

9. НЛП- Практика: як розуміти інших.

Практичне розуміння того, як люди організовують своє мислення, почуття, мову, поведінку. Маніпуляції для отримання бажаних результатів.

10. Стрес-менеджмент.

11. Team Building у форматі екстрім-тренінгу (32 год.)

    

 

Модуль 2. Сучасна економіка

1. Трансформація сучасних економічних процесів: аспекти та структурні складові.

Основні категорії  економіки: сучасне розуміння та застосування в практичній діяльності. Рівновага  національних ринків та фактори що їх визначають. Міжнародна трудова міграція.  Сучасна грошово-кредитна система та її регулювання. Бізнес-планування як основа для реалізації бізнес-ідеї. 

 

Модуль 3. Облік і фінанси

1. Бухгалтерський облік та податкове планування.

Бухгалтерський облік на підприємстві, необхідна документація. Оптимальна форма підприємства. Система оподаткування в Україні. Розрахунок ключових податків та порядок їх сплати. Податкова оптимізація.

2. Фінанси для нефінансистів.

Комплексне розуміння функції фінансів в компанії. Фін звітність компанії та як правильно її читати. Арифметика прибутку та чистого грошового потоку. Як збільшити прибуток? Фінансові показники і для чого вони потрібні? Що таке Кеш-фло та ЕВІТДА, КРІ та BSC. Як не потонути в морях та океанах фінансової інформації. Банкрутства і дефолти компаній та їх причини. Як уникнути банкрутства.

 

Модуль 4. Управління персоналом

1. Пошук та підбір персоналу. Мотивація. Навчання і розвиток персоналу.

Мотивація. Визначення потреби у персоналі. Пошук та відбір. Адаптація. Мотивація. Контроль.

2. Управління командою. Зворотній зв'язок як інструмент впливу. 

Комунікації в компанії. Комунікації в організації. Формальне та неформальне управління. 

3. WEST HR FORUM

 

Модуль 5. Менеджмент

1. Ефективний менеджмент.

Побудова оргструктури. Зони відповідальності. Правила прийняття рішень. Створення процесної організації.

2. Стратегічний менеджмент.

Місія. Бачення. Аналіз зовнішнього, внутрішнього середовища. Стратегічні цілі. Стратегічни план. Диверсифікація.

3. Управління проектами.

Цілі проекту. Етапи проекту. Ресурси проекту. Контроль проходження. Оцінка результатів. Проектний менеджмент.

4. Інформаційні технології в менеджменті.

Інформаційне забезпечення бізнесу. Віддалені сервіси користування інформаційними системами. Безпека данних.

 

Модуль 6. Маркетинг

1. Основи маркетингу.

Визначення продукту. Комплекс маркетингу. КФУ продукту. Позиціонування Оцінка ринку. Визначення цільової аудиторії. Цінність продукту.

2. WEST iMARKETING FORUM 

3. Брендинг. Як будувати бренд.

Класифікація брендів. Створення нового бренду. Завоювання аудиторії лояльних споживачів. CRM. Управління портфелем брендів. Внутрішнє позиціонування брендів.

4. Сратегічний маркетинг.

КФУ. Оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища. Маркетингові стратегії сегментування, вибору цільового ринку та позиціювання.​ Матриця конкурентних стратегій. 

 

Модуль 7. Операційне управління

1. Ефективне управління бізнес-процесами.

Суть процесного управління. Логіка побудови бізнес-процесів. Опис бізнес-процесів. Аналіз та оптимізація.

2. Інвестиційний менеджмент.

Часова вартість грошей. Аналіз інвестиційних проектів: техніки оцінювання. Оцінка ризику інвестиційного проекту. Вартість капіталу.

3. Система управління якістю. HACCP, ІСО.

Побудова системи управління якістю. Вдосконалення процесів управління якістю.

4. Управління продажами.

Прямі продажі. Створення відділу продаж. Мотивація працівників відділу. Побудова стратегії продаж.

5. Інноваційна бізнес-модель. Від ідеї до стартапа.

Цілі та задачі інновацій на підприємстві. Запуск інноваційних процесів. Планування та реалізація інноваційних проектів. Оцінка ефективності впровадження інновацій.

6. Бізнес-планування.

Розрахунок інвестиційних показників. Визначення привабливості інвестиційного процесу. Оцінка ризиків. Бізнес план.

7. Управління  екологією підприємства та охороною праці відповідно до міжнародних стандартів.

 


Модуль 8. Основи правової культури

1. Юридичні аспекти господарської діяльності.

Реєстрація, перереєстрація та ліквідація підприємства. Категорії господарських договорів та додаткових угод до них. Трудове законодавствою. Трудові відносини. Співпраця з контрагентами та клієнтами. Взаємовідносини організації та державних органів. Правила діяльності. Законодавчі обмеження.

2. Відповідальність. Порядок  перевірок підприємства.

Перевірки і взаємодія з контролюючими органами. Відповідальність організацій. Методи запобігання правопорушень.

Формат навчання

Результат вивчення кожної теми – це мінімум теорії і багато практичних кейсів, це сучасні інструменти і необхідні навички для особистої ефективності і результативної роботи в бізнесі.

Після закінчення курсу МВА – захист випускного проекту зі створення нового або вдосконалення існуючого бізнесу.

По закінченню навчання та захисту випускного проекту студент отримує Диплом від Бізнес академії практичного менеджменту за програмою General МВА.

 

Кількість слухачів в групі   15 - 20 учасників

 


Формат навчання - он-лайн та офлайн:

 • онлайн-навчання – часткова самопідготовка з теоретичної частини, через особистий кабінет на освітній платформі РМВА (презентації, відео, статті, тести);
 • аудиторні заняття (офлайн) -  це два тренінги в місяць (четвер, п’ятниця або субота) з інтервалом через тиждень, є можливість поєднувати роботу  і навчання.
Вартість навчання

Можливе помодульне навчання та оплата кожного тренінгу окремо.

Вартість одного тренінгу - 950 грн. (без ПДВ), яке включає:

 • часткове самостійне опрацювання теоретичної частини на платформі РМВА
 • матеріально-технічне забезпечення
 • бізнес-ланч та кава-брейки (на аудиторних заняттях)

 

Вартість навчання за курс - 37 000 грн (це без врахування ПДВ).

 

Умови зарахування
 1. Зателефонувати за тел. моб. 050 438 02 80, зареєструватись через аплікаційну форму.
 2. Пройти попередню співбесіду.
 3. Укласти договір на навчання.

 

Якщо виникли запитання:

пишіть info@pmba.com.ua

телефонуйте

050 438 02 80

050 660 54 76

 

Зареєструватися

Минулі події
General МВА
Шахова Оксана - професійний психолог-консультант, автор та тренер проекту «Жіночий будильник», ведуча трансформаційних ігор та тренінгів для жінок.
Етикет – це базові знання будь-якої ділової людини.
25.02.2022
10:00 7 год.
1300 грн.
General МВА
Ставицька Олена - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ, голова ГО «Західноукраїнська асоціація арт пс
Управління стресом - це те, що потрібно для повноцінного життя. Намагатися пригнічувати стрес - значить боротися  із самим собою
25.02.2022
10:00 6 год.
1100 грн.
General МВА
Кондратюк Інна - директор Волинської філії Комп`ютерної Академії ШАГ
Використання психодіагностичних методик у практичній діяльності менеджера
17.02.2022
10:00 7 год.
1100 грн.
General МВА
Ставицька Олена - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ, голова ГО «Західноукраїнська асоціація арт пс
Створюйте Ваш сприятливий клімат в колектив
04.02.2022
10:00 8 год.
1100 грн.
General МВА
Дорошенко Наталія - бізнес-тренер,автор навчальних програм по продажам, управлінню та емоційному інтелекту, бізнес-консультант
Будь-який бізнес будується на взаєминах з людьми!
28.01.2022
10:00 8 год.
1350 грн.
General МВА
Бойко Оксана - Сертифікована бізнес-тренерка, коуч, управлінець Засновниця та ведуча школи управлінця
Вивчити в деталях процес продажів Відпрацювати техніки активних продажів Удосконалювати навички роботи з клієнтами
21.01.2022
10:00 8 год.
950 грн.
General МВА
Гончарук Віталій - юрист з багаторічним досвідом компанії VolWest Group та "Юридичне рішення", адвокат.
Ви зможете отримати відповіді на усі Ваші питання!!!
23.12.2021
10:00 6 год.
750 грн.
General МВА
Рабочаускас Олег - член Ради директорів VolWest Group, успішний ТОП-менеджер, діючий бізнес-тренер РМВА
Тайм-менеджмент починається з готовності змінюватися
10.12.2021
10:00 6 год.
800 грн.
General МВА
Новицька Тетяна - бізнес-консультант, бізнес-коуч, Віце-Президент Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління (CMC-Ukraine)
1
19.11.2021
10:00 5 год.
800 грн.
General МВА
Зубко Володимир - директор компанії "СіДжіТрейд", викладач МВА
Досвід показує, що ефективне управління проектами дозволяє: Скоротити тривалість проекту на 20 – 30% Зекономити витрати проекту на 10 – 1%
22.10.2021
17:00 6 год.
800 грн.
General МВА
Галина Маївка - Співзасновник and Little Mama в консалтинговій агенції Big Mama Business Solutions
УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ ТА ЗДОРОВА СИСТЕМА ПІДБОРУ ТА РОБОТИ З КАДРАМИ - ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ БУДЬ ЯКОГО БІЗНЕСУ.
08.10.2021
10:00 5 год.
800 грн.
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
Управління якістю - аспекти виконання функції управління, які визначають політику, цілі та відповідальність у сфері якості
24.09.2021
10:00 7 год.
800 грн.
General МВА
Мотивація та самоорганізація у професійній діяльності
10.09.2021
10:00 8 год.
800 грн.
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
захист інформації (конфіденційність, цілісність, доступність), управління ризиками та інцидентами інформаційної безпеки
26.08.2021
10:00 7 год.
800 грн.
General МВА
Кульпач Петро - маркетолог з досвідом понад 20 років, консультант з ритейл-маркетингу
«Я ніколи не займався маркетингом. Я просто любив своїх клієнтів!» (Зіно Давідофф)
16.07.2021
10:00 6 год.
800 грн.
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
Ефективне управління бізнес-проектами та бізнес-процесами
25.06.2021
10:00 8 год.
800 грн.
General МВА
Пенцак Євген - сертифікований викладач з фінансової математики та оцінки цінних паперів; експерт з фінансового, інвестиційного та ризик-менеджменту
Тренди сучасної економічної та фінансової системи
11.06.2021
10:00 6 год.
800 грн.
General МВА
Вам потрібно тут бути – все про управління персоналом, HR-стратегії, трансформації!
21.05.2021
10:00 7 год.
400 грн.
General МВА
Сумовський Михайло - екс-фінансовий директор мережі супермаркетів "Наш Край"
Усі потрібні інструменти запроваджені, а щастя – немає?
14.05.2021
10:00 6 год.
800 грн.
General МВА
Ясміна Ільницька - HR-директор компанії “ПРОФІЦЕНТР КВІТКА”
Тренінг в рамках програми GMBA "Управління персоналом"
23.04.2021
10:00 6 год.
800 грн.