General МВА

Програма ефективного управління бізнесом (Master of Business Administration). General МВА

29 Січня
09:00
1 рік 5 міс.
м. Луцьк, вул. Карбишева, 1

      MBA (Магістр ділового адміністрування) — це кваліфікаційний ступінь, спрямований на здобуття спеціальних знань і навичок в сфері професійного управління та отримання цілісного розуміння бізнесу. Управлінська освіта є гарантом особистої конкурентоспроможності менеджера та його компанії.  

     За час навчання за програмою МВА  студент отримає навики управління, які спираються на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнародного бізнесу.

    Програма General МВА (Master of Business Administration) – програма, що формує систему практичних знань для розуміння бізнесу в умовах високої конкуренції.

    Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивні тренінги вироблять комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами. 

 

Старт програми - 29 січня 2021 року (по мірі формування групи)!

 

Чекаємо на ВАС!

Ми робимо Ваш бізнес результативнішим!

        

 

Що ви зможете по закінченню?
 • структурувати та систематизувати власний практичний досвід та отримані знання;
 • отримати навички міжособистісного спілкування, комунікацій, презентацій, вміння працювати індивідуально і в команді;
 • системно мислити бізнес-поняттями, володіти управлінським інструментарієм і технологіями;
 • побудувати шлях успішної кар’єри у бізнесі;
 • отримати Диплом Бізнес академії практичного менеджменту РМВА.
Переваги програми
 • індивідуальний підхід до кожного студента – створення програм навчання та розвитку відповідно до особистих цілей;
 • чітка спеціалізація програм – даємо лише практичні інструменти, необхідні у бізнесі;
 • команда висококваліфікованих викладачів-практиків;
 • нетворкінг – зустрічі з майбутніми бізнес-партнерами, клієнтами, інвесторами;
 • занурення у бізнес - програма практичного стажування (Management Trainee Program );
 • раціональне використання часу – співвідношення теорія/практика» 30/70; нові формати навчання.
Цільова аудиторія
 • управлінці середньої ланки, керівники структурних підрозділів
 • власники та керівники підприємств малого та середнього бізнесу, які прагнуть систематизувати свої знання та підвищити кваліфікаційний рівень менеджера

 

Зміст програми навчання та розвитку

1. Навчання.

2. Захист випускного проекту.

3. Диплом від Бізнес академії практичного менеджменту РМВА за програмою General MBA.

 

Тривалість програми 17 місяців​,

з них 240 год. - очне навчання, решта – дистанційне, місце і час студент вибирає самостійно.

 

Програми МВА складаються із 8 модулів, різних по об’єму та наповненню.

 

Результатом вивчення кожної теми є отримання практичних навичок та інструментів, необхідних для ефективного управління бізнесом.

 

Зміст програми General МВА та набуті навички:

 

Модуль 1. Лідерство
 

1.  Емоційна ефективність

Лідер - Топ-менеджер. Інструменти лідера. Рівень EQ, зони росту і розвитку. Базові інструменти розвитку емоційної компетентності.

2. Особиста ефективність. Тайм-менеджмент

Правила ефективного тайм менеджменту. Самоменджмент. Системність. Мотивація.2.

3. Риторика. Публічний виступ. Мистецтво ділової презентації

Інструменти публічного виступу. Створення презентації. Виступ на публіці.

4. Переговори. Перемога в складних переговорах

Підготовка до переговорів. Постановка цілей. Стратегія переговорів. Техніки ведення переговорів. Досягнення результатів.

5. Психодіагностичні методики для практичної діяльності менеджера

Типологія особистості. Проективні методики та їх унікальність.  Символіка цифр.

6. Діловий етикет

Ділове спілкування. Написання листів. Культура телефонного спілкування. Уміння людини вести телефонні переговори і репутація компанії. Офісний етикет. Етика службових відносин. Види прийомів та бізнес-зустрічей. Правила поєднання кольорів в діловому одязі

7. Блог. Як писати, щоб тебе читали

8. Бізнес і мистецтво - на перетині світів

9. НЛП- Практика

Практичне розуміння того, як люди організовують своє мислення, почуття, мову, поведінку. Маніпуляції для отримання бажаних результатів.

10. Desing Thinking (Дизайн мислення)

11. Team Building у форматі екстрім-тренінгу (32 год.)

    

 

Модуль 2. Сучасна економіка

1. Трансформація сучасних економічних процесів: аспекти та структурні складові

Основні категорії  економіки: сучасне розуміння та застосування в практичній діяльності. Рівновага  національних ринків та фактори що їх визначають. Міжнародна трудова міграція.  Сучасна грошово-кредитна система та її регулювання. Бізнес-планування як основа для реалізації бізнес-ідеї. 

 

Модуль 3. Облік і фінанси

1. Бухгалтерський облік та податкове планування

Бухгалтерський облік на підприємстві, необхідна документація. Оптимальна форма підприємства. Система оподаткування в Україні. Розрахунок ключових податків та порядок їх сплати. Податкова оптимізація.

2. Фінанси для нефінансистів

Комплексне розуміння функції фінансів в компанії. Фін звітність компанії та як правильно її читати. Арифметика прибутку та чистого грошового потоку. Як збільшити прибуток? Фінансові показники і для чого вони потрібні? Що таке Кеш-фло та ЕВІТДА, КРІ та BSC. Як не потонути в морях та океанах фінансової інформації. Банкрутства і дефолти компаній та їх причини. Як уникнути банкрутства.

 

Модуль 4. Управління персоналом

1. Пошук та підбір персоналу. Мотивація. Навчання і розвиток персоналу

Мотивація. Визначення потреби у персоналі. Пошук та відбір. Адаптація. Мотивація. Контроль.

2. Комунікації в компанії

Комунікації в компанії. Комунікації в організації. Формальне та неформальне управління. Управління розвитком персоналу.

3. WEST HR FORUM

 

Модуль 5. Менеджмент

1. Ефективний менеджмент

Побудова оргструктури. Зони відповідальності. Правила прийняття рішень. Створення процесної організації.

2. Стратегічний менеджмент

Місія. Бачення. Аналіз зовнішнього, внутрішнього середовища. Стратегічні цілі. Стратегічни план. Диверсифікація.

3. Управління проектами

Цілі проекту. Етапи проекту. Ресурси проекту. Контроль проходження. Оцінка результатів.

4. Інформаційні технології в менеджменті

Інформаційне забезпечення бізнесу. Віддалені сервіси користування інформаційними системами. Безпека данних.

 

Модуль 6. Маркетинг

1. Основи маркетингу

Визначення продукту. Комплекс маркетингу. КФУ продукту. Позиціонування Оцінка ринку. Визначення цільової аудиторії. Цінність продукту.

2. WEST iMARKETING FORUM 

3. Брендинг. Як будувати бренд

Класифікація брендів. Створення нового бренду. Завоювання аудиторії лояльних споживачів. CRM. Управління портфелем брендів. Внутрішнє позиціонування брендів.

4. Сратегічний маркетинг

КФУ. Оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища. Маркетингові стратегії сегментування, вибору цільового ринку та позиціювання.​ Матриця конкурентних стратегій. 

 

Модуль 7. Операційне управління

1. Ефективне управління бізнес-процесами

Суть процесного управління. Логіка побудови бізнес-процесів. Опис бізнес-процесів. Аналіз та оптимізація.

2. Інвестиційний менеджмент

Часова вартість грошей. Аналіз інвестиційних проектів: техніки оцінювання. Оцінка ризику інвестиційного проекту. Вартість капіталу.

3. Система управління якістю. HACCP, ІСО

Побудова системи управління якістю. Вдосконалення процесів управління якістю.

4. Управління продажами

Прямі продажі. Створення відділу продаж. Мотивація працівників відділу. Побудова стратегії продаж.

5. Інноваційна бізнес-модель

Цілі та задачі інновацій на підприємстві. Запуск інноваційних процесів. Планування та реалізація інноваційних проектів. Оцінка ефективності впровадження інновацій.

6. Бізнес-планування 

Розрахунок інвестиційних показників. Визначення привабливості інвестиційного процесу. Оцінка ризиків. Бізнес план.

7. Управління  екологією підприємства та охороною праці відповідно до міжнародних стандартів

 

Модуль 8. Основи правової культури

1. Юридичні аспекти господарської діяльності

Реєстрація, перереєстрація та ліквідація підприємства. Категорії господарських договорів та додаткових угод до них. Трудове законодавствою Трудові відносини. Співпраця з контрагентами та клієнтами. Взаємовідносини організації та державних органів. Правила діяльності. Законодавчі обмеження.

2. Відповідальність. Порядок  перевірок підприємства

Перевірки і взаємодія з контролюючими органами. Відповідальність організацій. Методи запобігання правопорушень.

Формат навчання

Після закінчення курсу МВА – захист випускного проекту зі створення нового або вдосконалення існуючого бізнесу.

По закінченню навчання та захисту випускного проекту студент отримує Диплом від Бізнес академії практичного менеджменту за програмою General МВА.

 

Кількість слухачів в групі   12 - 15 чол.

 

Формат навчання:

 • онлайн-навчання – часткова самопідготовка з теоретичної частини;
 • аудиторні заняття -  по 2 тренінгових дні (16 акад.год.) в місяць.
Вартість навчання

Можливе помодульне навчання та оплата кожного тренінгу окремо.

Вартість одного заняття - 750 грн. (без ПДВ), яке включає:

 • часткове самостійне опрацювання теоретичної частини на платформі РМВА
 • матеріально-технічне забезпечення
 • бізнес-ланч та кава-брейки (на аудиторних заняттях)

 

Вартість навчання за курс - 26 000 грн (без врахування ПДВ).

 

Умови зарахування
 1. Зателефонувати за тел. моб. 050 438 02 80, зареєструватись через аплікаційну форму
 2. Пройти попередню співбесіду
 3. Укласти договір на навчання

 

Якщо виникли запитання:

пишіть info@pmba.com.ua

телефонуйте

050 438 02 80

050 660 54 76

 

Чекаємо на ВАС!

Заповнити апплікаційну форму тут

Минулі події
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
Базові поняття системи екологічного менеджменту та менеджменту гігієни та охорони праці
17.12.2020
10:00 6 год.
750 грн.
General МВА
Новицька Тетяна - бізнес-консультант, бізнес-коуч, Віце-Президент Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління (CMC-Ukraine)
Бізнес - модель служить для опису основних принципів створення, розвитку та успішної роботи компанії, для розробки нових ідей для бізнесу.
26.11.2020
10:00 5 год.
750 грн.
General МВА
Гончарук Віталій - юрист з багаторічним досвідом компанії VolWest Group та "Юридичне рішення", адвокат.
Ви зможете отримати відповіді на усі Ваші питання!!!
13.11.2020
10:00 6 год.
750 грн.
General МВА
Штепка Ігор - бізнес-тренер, консультант
Вивчити в деталях процес продажів Відпрацювати техніки активних продажів Удосконалювати навички роботи з клієнтами
09.10.2020
10:00 8 год.
750 грн.
General МВА
Мороз Віктор - начальник служби внутрішнього аудиту VolWest Group
Тренінг "Бухгалтерський облік та податкове планування"
25.09.2020
10:00 7 год.
750 грн.
General МВА
Шахова Оксана - професійний психолог-консультант, автор та тренер проекту «Жіночий будильник», ведуча трансформаційних ігор та тренінгів для жінок.
Тренінг в рамках програми GMBA "Управління персоналом"
11.09.2020
10:00 8 год.
750 грн.
General МВА
Кравчук Роксолана - Засновниця Open Mindfulness, тренер з особистісного та командного розвитку, майндфулнес-ментор, колумніст.
Як в потоці інформаційного перенасичення, безлічі справ, обов'язків, планів, в час постійних викликів та змін залишатись на зв'язку з собою?
27.08.2020
10:00 7 год.
750 грн.
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
Ефективне управління бізнес-проектами та бізнес-процесами
21.08.2020
10:00 8 год.
750 грн.
General МВА
Кондратюк Інна - директор Волинської філії Комп`ютерної Академії ШАГ
Використання психодіагностичних методик у практичній діяльності менеджера
09.07.2020
10:00 7 год.
750 грн.
General МВА
Васюта Лариса - Експерт з управління та розвитку персоналу
VL – «Твій вектор успіху»!
02.07.2020
14:00 4 год.
300 грн.
General МВА
Генсіровська Юлія - аудитор системи ISO 22000. Спеціаліст з екології та охорони навколишнього середовища
Ви готові до перевірок по харчовій безпеці? Ми знаємо як і можемо вам допомогти!
30.06.2020
15:00 3 год.
200 грн.
General МВА
Керівникам бізнесу, керівникам підрозділів, HR-директорам, HR-менеджерам! Керівникам відділів підбору і адаптації персоналу!
27.06.2020
11:00
400 грн.
General МВА
Жичук Микола - Маркетолог, підприємець, спеціаліст з партизанського маркетингу з досвідом роботи понад 15 років в сферах b2b та b2c
Маркетинг – це комплекс заходів направлених на задоволення потреб споживачів.
25.06.2020
10:00 8 год.
750 грн.
General МВА
Рогов Володимир - бізнес-тренер, член Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління IMC-Ukraine., Бізнесмен.
„Знання тільки тоді знання, коли воно набуте зусиллям своєї думки, а не самою пам’яттю” Л.Толстой
13.03.2020
09:00 8 год.
800 грн.
General МВА
Басманова Оксана - бізнес-тренер, м.Київ -понад 500 навчальних програм, 50 фінансових і операційних проектів, 10 років успішного ведення власного бізнесу в сфері
Найкращий оратор є той, хто своїм словом і повчає слухачів, і дає насолоду, і справляє на них сильне враження. (Цицерон)
27.02.2020
09:00 8 год.
750 грн.
General МВА
ВЖЕ ЧЕТВЕРТИЙ!
07.02.2020
09:00 8 год.
900 грн.
General МВА
Рабочаускас Олег - член Ради директорів VolWest Group, успішний ТОП-менеджер, діючий бізнес-тренер РМВА
Не скаржтеся на нестачу часу! У вашій добі стільки ж годин, як і у Ейнштейна, Гейтса та Сороса.
31.01.2020
09:00 8 год.
750 грн.
General МВА
Старт програми General MBA 31 січня!
31.01.2020
09:00
General МВА
Кульпач Петро - директор з маркетингу мережі «Наш Край».
«Я ніколи не займався маркетингом. Я просто любив своїх клієнтів! » (Зіно Давідофф)
31.01.2020
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Зубко Володимир - керівник відділу ЗЕД компанії "VolWest Group"
Досвід показує, що ефективне управління проектами дозволяє: Скоротити тривалість проекту на 20 – 30 % Зекономити витрати проекту на 10 – 1
17.01.2020
09:00 8 год.
700 грн.