General МВА

Програма ефективного управління бізнесом (Master of Business Administration). General МВА

13 Вересня
09:00
1 рік 5 міс.
м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, 1

      MBA (Магістр ділового адміністрування) — це кваліфікаційний ступінь, спрямований на здобуття спеціальних знань і навичок в сфері професійного управління та отримання цілісного розуміння бізнесу. Управлінська освіта є гарантом особистої конкурентоспроможності менеджера та його компанії.  

     За час навчання за програмою МВА  студент отримає навики управління, які спираються на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнародного бізнесу.

    Програма General МВА (Master of Business Administration) – програма, що формує систему практичних знань для розуміння бізнесу в умовах високої конкуренції.

    Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивні тренінги вироблять комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами. 

 

Старт програми - 13 вересня 2019 року (по мірі формування групи)!

 

Чекаємо на ВАС! Ми робимо Ваш бізнес результативнішим!

        

 

Що ви зможете по закінченню?
 • структурувати та систематизувати власний практичний досвід та отримані знання;
 • отримати навички міжособистісного спілкування, комунікацій, презентацій, вміння працювати індивідуально і в команді;
 • системно мислити бізнес-поняттями, володіти управлінським інструментарієм і технологіями;
 • побудувати шлях успішної кар’єри у бізнесі;
 • отримати Диплом Бізнес академії практичного менеджменту РМВА.
Переваги програми
 • індивідуальний підхід до кожного студента – створення програм навчання та розвитку відповідно до особистих цілей;
 • чітка спеціалізація програм – даємо лише практичні інструменти, необхідні у бізнесі;
 • команда висококваліфікованих викладачів-практиків;
 • нетворкінг – зустрічі з майбутніми бізнес-партнерами, клієнтами, інвесторами;
 • занурення у бізнес - програма практичного стажування (Management Trainee Program );
 • раціональне використання часу – співвідношення теорія/практика» 30/70; нові формати навчання.
Цільова аудиторія
 • управлінці середньої ланки, керівники структурних підрозділів
 • власники та керівники підприємств малого та середнього бізнесу, які прагнуть систематизувати свої знання та підвищити кваліфікаційний рівень менеджера

 

Зміст програми навчання та розвитку

1. Навчання.

2. Захист випускного проекту.

3. Диплом від Бізнес академії практичного менеджменту РМВА за програмою General MBA.

 

Тривалість програми 16 місяців​,

з них 240 год. - очне навчання, решта – дистанційне, місце і час студент вибирає самостійно.

 

Програми МВА складаються із 8 модулів, різних по об’єму та наповненню.

 

Результатом вивчення кожної теми є отримання практичних навичок та інструментів, необхідних для ефективного управління бізнесом.

 

Зміст програми General МВА та набуті навички:

 

Модуль 1. Лідерство

1. Особиста ефективність. Управління часом

Правила ефективного тайм менеджменту. Самоменджмент. Системність. Мотивація.

2. Емоційне лідерство

Лідер - Топ-менеджер. Інструменти лідера. Рівень EQ, зони росту і розвитку. Базові інструменти розвитку емоційної компетентності.

3. Риторика. Публічний виступ. Мистецтво ділової презентації

Інструменти публічного виступу. Створення презентації. Виступ на публіці.

4. Переговори. Перемога в складних переговорах

Підготовка до переговорів. Постановка цілей. Стратегія переговорів. Техніки ведення переговорів. Досягнення результатів.

5. Психодіагностичні методики для практичної діяльності менеджера

Типологія особистості. Проективні методики та їх унікальність.  Символіка цифр.

6. Діловий етикет

Мовленєвий діловий етикет. Написання листів. Культура телефонного спілкування. Уміння людини вести телефонні переговори і репутація компанії. Офісний етикет. Етика службових відносин. Види прийомів та бізнес-зустрічей. Правила поєднання кольорів в діловому одязі

7. НЛП- Практика

Практичне розуміння того, як люди організовують своє мислення, почуття, мову, поведінку. Маніпуляції для отримання бажаних результатів.

8. Team Building у форматі екстрім-тренінгу (32 год.)

    Теоретичний блок . Мотузковий  курс. Нічні квести

 

Модуль 2. Основи економіки

Економічна теорія. Попит та пропозиція. Економіка і фінанси підприємства

Попит та пропозиція. Класифікація ринку. Розрахунок точки рівноваги. Визначення факторів, що впливають на рівновагу. Цінова еластичність. Ціна грошей. Взаємозвязок економіки та бізнесу. Цілі підприємнцької діяльності.Розрахунок витрат. Розрахунок точки беззбитковості. Планування фінансових результатів.

 

Модуль 3. Облік і фінанси

1. Бухгалтерський облік та податкове планування

Бухгалтерський облік на підприємстві, необхідна документація. Оптимальна форма підприємства. Система оподаткування в Україні. Розрахунок ключових податків та порядок їх сплати. Податкова оптимізація.

2. Фінанси для нефінансистів

Бюджет підприємства. Форми звітності. Планування бюджету та контроль виконання.

 

Модуль 4. Управління персоналом

1. Пошук та підбір персоналу. Мотивація. Навчання і розвиток персоналу

Мотивація. Визначення потреби у персоналі. Пошук та відбір. Адаптація. Мотивація. Контроль.

2. Комунікації в компанії

Комунікації в компанії. Комунікації в організації. Формальне та неформальне управління. Управління розвитком персоналу.

3. WEST HR FORUM

 

Модуль 5. Менеджмент

1. Основи менеджменту

Побудова оргструктури. Зони відповідальності. Правила прийняття рішень. Створення процесної організації.

2. Стратегічний менеджмент

Місія. Бачення. Аналіз зовнішнього, внутрішнього середовища. Стратегічні цілі. Стратегічни план. Диверсифікація.

3. Управління проектами

Цілі проекту. Етапи проекту. Ресурси проекту. Контроль проходження. Оцінка результатів.

4. Інформаційні технології в менеджменті

Інформаційне забезпечення бізнесу. Віддалені сервіси користування інформаційними системами. Безпека данних.

 

Модуль 6. Маркетинг

1. Основи маркетингу. Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження. Визначення продукту. Комплекс маркетингу. КФУ продукту. Позиціонування Оцінка ринку. Визначення цільової аудиторії. Цінність продукту.

2. Інтернет-маркетинг. WEST iMARKETING FORUM​

Інтернет-маркетинг. Створення комукнікативного повідомлення. Стратегія. Комунікації в інтернеті.

3. Брендинг. Як будувати бренд

Класифікація брендів. Створення нового бренду. Завоювання аудиторії лояльних споживачів. CRM. Управління портфелем брендів. Внутрішнє позиціонування брендів.

4. Стратегічний маркетинг

КФУ. Оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища. Маркетингові стратегії сегментування, вибору цільового ринку та позиціювання.​ Матриця конкурентних стратегій. 

 

Модуль 7. Операційне управління

1. Бізнес-процеси, побудова та оптимізація

Суть процесного управління. Логіка побудови бізнес-процесів. Опис бізнес-процесів. Аналіз та оптимізація.

2. Інвестиційний менеджмент

Часова вартість грошей. Аналіз інвестиційних проектів: техніки оцінювання. Оцінка ризику інвестиційного проекту. Вартість капіталу.

3. Система управління якістю. HACCP, ІСО

Побудова системи управління якістю. Вдосконалення процесів управління якістю.

4. Управління продажами

Прямі продажі. Створення відділу продаж. Мотивація працівників відділу. Побудова стратегії продаж.

5. Інноваційна бізнес-модель

Цілі та задачі інновацій на підприємстві. Запуск інноваційних процесів. Планування та реалізація інноваційних проектів. Оцінка ефективності впровадження інновацій.

6. Бізнес-планування 

Розрахунок інвестиційних показників. Визначення привабливості інвестиційного процесу. Оцінка ризиків. Бізнес план.

 

Модуль 8. Основи правової культури

1. Господарська діяльність (теоретико-практична частина)

Взаємовідносини організації та державних органів. Правила діяльності. Законодавчі обмеження.

2. Відповідальність і безпека

Відповідальність організацій. Методи запобігання правопорушень. Правова безпека.

Формат навчання

Після закінчення курсу МВА – захист випускного проекту зі створення нового або вдосконалення існуючого бізнесу.

По закінченню навчання та захисту випускного проекту студент отримує Диплом від Бізнес академії практичного менеджменту за програмою General МВА.

 

Кількість слухачів в групі   12 - 15 чол.

 

Формат навчання:

 • онлайн-навчання – часткова самопідготовка з теоретичної частини;
 • аудиторні заняття -  по 2 тренінгових дні (16 акад.год.) в місяць.
Вартість навчання

 

Для учасників програми General МВА надається бонус – безкоштовна участь у бізнес-форумі від Бізнес-академії РМВА на вибір.

 

Можливе помодульне навчання та оплата кожного тренінгу (аудиторного заняття) окремо

Вартість одного аудиторного заняття - 750 грн. (без ПДВ), яке включає:

 • часткове самостійне опрацювання теоретичної частини на платформі РМВА
 • матеріально-технічне забезпечення
 • бізнес-ланч
 • кава-брейки

 

Умови зарахування
 1. Зателефонувати за тел. моб. 050 438 02 80, зареєструватись через аплікаційну форму
 2. Пройти попередню співбесіду
 3. Укласти договір на навчання

Якщо виникли запитання, пишіть info@pmba.com.ua

Чекаємо на ВАС!

Заповнити апплікаційну форму тут

Минулі події
General МВА
Старт програми General MBA 24 січня!
13.09.2019
09:00
General МВА
Рабочаускас Олег - член Ради директорів VolWest Group, успішний ТОП-менеджер, діючий бізнес-тренер РМВА
Не скаржтеся на нестачу часу! У вашій добі стільки ж годин, як і у Ейнштейна, Гейтса та Сороса.
13.09.2019
09:00 8 год.
750 грн.
General МВА
Новицька Тетяна - бізнес-консультант, бізнес-коуч, Віце-Президент Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління (CMC-Ukraine)
Бізнес - модель служить для опису основних принципів створення, розвитку та успішної роботи компанії, для розробки нових ідей для бізнесу.
30.08.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
Базові поняття системи екологічного менеджменту та менеджменту гігієни та охорони праці
16.08.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Мороз Віктор - начальник служби внутрішнього аудиту VolWest Group
Тренінг "Бухгалтерський облік та податкове планування"
25.07.2019
09:00 7 год.
700 грн.
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
Ефективне управління бізнес-проектами та бізнес-процесами
26.06.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Штепка Ігор - бізнес-тренер, консультант
Вивчити в деталях процес продажів Відпрацювати техніки активних продажів Удосконалювати навички роботи з клієнтами
07.06.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Ставицька Олена - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ, голова ГО «Західноукраїнська асоціація арт пс
Створюйте Ваш сприятливий клімат в колектив
23.05.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Кондратюк Інна - директор Волинської філії Комп`ютерної Академії ШАГ
Використання психодіагностичних методик у практичній діяльності менеджера
02.05.2019
09:00 7 год.
700 грн.
General МВА
Мельник Валентина - Сертифікований бізнес-тренер компанії Siegel HR Ltd (Швейцарія)
Важливою  складовою компетенцій сучасного менеджера є володіння  сучасними економічними категоріями та розуміння сучасних процесів роз
19.04.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Дорошенко Наталія - бізнес-тренер,автор навчальних програм по продажам, управлінню та емоційному інтелекту, бізнес-консультант
Будь-який бізнес будується на взаєминах з людьми. Це означає, що емоційна компетентність так само важлива для ефективного лідерства, як стр
11.04.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Рогов Володимир - бізнес-тренер, член Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління IMC-Ukraine., Бізнесмен.
„Знання тільки тоді знання, коли воно набуте зусиллям своєї думки, а не самою пам’яттю” Л.Толстой
22.03.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Четвертий HR-форум в Луцьку - WEST HR FORUM 2019
01.03.2019
09:00
900 грн.
General МВА
Шахова Оксана - професійний психолог-консультант, автор та тренер проекту «Жіночий будильник», ведуча трансформаційних ігор та тренінгів для жінок.
Тренінг в рамках програми GMBA "Управління персоналом"
22.02.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Сафроненко Юрій - бізнес-тренер з НЛП. Здобув психологічну освіту в університеті Sorbonne (Франція)
Кожна людина, сприймає світ по своєму. Формує свій світ і живе в ньому і постійно підтверджує справедливість свого вибору. Саме такого світ
08.02.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Басманова Оксана - бізнес-тренер, м.Київ -понад 500 навчальних програм, 50 фінансових і операційних проектів, 10 років успішного ведення власного бізнесу в сфері
Найкращий оратор є той, хто своїм словом і повчає слухачів, і дає насолоду, і справляє на них сильне враження. (Цицерон)
31.01.2019
09:00 8 год.
700 грн.
General МВА
Рабочаускас Олег - член Ради директорів VolWest Group, успішний ТОП-менеджер, діючий бізнес-тренер РМВА
2019 рік розпочали з особистісного та кар'єрного зростання разом з PMBA Бізнес-Академія
24.01.2019
14:00
General МВА
Тренінг «Складні переговори» від Київського спікера Володимира Рогова в Луцьку для Мережа супермаркетів "Наш Край" і SPAR
17.01.2019
17:00
General МВА
Сумовський Михайло - екс-фінансовий директор мережі супермаркетів "Наш Край"
Фінанси для нефінансистів
14.12.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Рабочаускас Олег - член Ради директорів VolWest Group, успішний ТОП-менеджер, діючий бізнес-тренер РМВА
Лідерство - це не менеджмент, а харизматичне керівництво (Арнолд Талленбаум)
07.12.2018
09:00 8 год.
600 грн.