General МВА

Програма ефективного управління бізнесом (Master of Business Administration). General МВА

14 Вересня
09:00
1 рік 4 міс.
м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, 1

      MBA (Магістр ділового адміністрування) — це кваліфікаційний ступінь, спрямований на здобуття спеціальних знань і навичок в сфері професійного управління та отримання цілісного розуміння бізнесу. Управлінська освіта є гарантом особистої конкурентоспроможності менеджера та його компанії.  

     За час навчання за програмою МВА  студент отримає навики управління, які спираються на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнародного бізнесу.

    Програма General МВА (Master of Business Administration) – програма, що формує систему практичних знань для розуміння бізнесу в умовах високої конкуренції.

    Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивні тренінги вироблять комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами. 

 

Старт програми - 14 вересня 2018 року (по мірі формування групи)!

 

Чекаємо на ВАС! Ми робимо Ваш бізнес результативнішим!

        

 

Що ви зможете по закінченню?
 • структурувати та систематизувати власний практичний досвід та отримані знання;
 • отримати навички міжособистісного спілкування, комунікацій, презентацій, вміння працювати індивідуально і в команді;
 • системно мислити бізнес-поняттями, володіти управлінським інструментарієм і технологіями;
 • побудувати шлях успішної кар’єри у бізнесі;
 • отримати Диплом Бізнес академії практичного менеджменту РМВА.
Переваги програми
 • індивідуальний підхід до кожного студента – створення програм навчання та розвитку відповідно до особистих цілей;
 • чітка спеціалізація програм – даємо лише практичні інструменти, необхідні у бізнесі;
 • команда висококваліфікованих викладачів-практиків;
 • нетворкінг – зустрічі з майбутніми бізнес-партнерами, клієнтами, інвесторами;
 • занурення у бізнес - програма практичного стажування (Management Trainee Program );
 • раціональне використання часу – співвідношення теорія/практика» 30/70; нові формати навчання.
Цільова аудиторія
 • управлінці середньої ланки, керівники структурних підрозділів
 • власники та керівники підприємств малого та середнього бізнесу, які прагнуть систематизувати свої знання та підвищити кваліфікаційний рівень менеджера

 

Зміст програми навчання та розвитку

1. Навчання.

2. Захист випускного проекту.

3. Диплом від Бізнес академії практичного менеджменту РМВА за програмою General MBA.

 

Тривалість програми 16 місяців​,

з них 240 год. - очне навчання, решта – дистанційне, місце і час студент вибирає самостійно.

 

Програми МВА складаються із 8 модулів, різних по об’єму та наповненню.

 

Результатом вивчення кожної теми є отримання практичних навичок та інструментів, необхідних для ефективного управління бізнесом.

 

Зміст програми General МВА та набуті навички:

 

Модуль 1. Лідерство

1. Особиста ефективність. Управління часом

Правила ефективного тайм менеджменту. Самоменджмент. Системність. Мотивація.

2. Емоційне лідерство

Лідер - Топ-менеджер. Інструменти лідера. Рівень EQ, зони росту і розвитку. Базові інструменти розвитку емоційної компетентності.

3. Риторика. Публічний виступ. Мистецтво ділової презентації

Інструменти публічного виступу. Створення презентації. Виступ на публіці.

4. Переговори. Перемога в складних переговорах

Підготовка до переговорів. Постановка цілей. Стратегія переговорів. Техніки ведення переговорів. Досягнення результатів.

5. Психодіагностичні методики для практичної діяльності менеджера

Типологія особистості. Проективні методики та їх унікальність.  Символіка цифр.

6. Діловий етикет

Мовленєвий діловий етикет. Написання листів. Культура телефонного спілкування. Уміння людини вести телефонні переговори і репутація компанії. Офісний етикет. Етика службових відносин. Види прийомів та бізнес-зустрічей. Правила поєднання кольорів в діловому одязі

7. Team Building у форматі екстрім-тренінгу (32 год.)

    Теоретичний блок . Мотузковий  курс. Нічні квести

 

Модуль 2. Основи економіки

1. Економічна теорія. Попит та пропозиція

Попит та пропозиція. Класифікація ринку. Розрахунок точки рівноваги. Визначення факторів, що впливають на рівновагу. Цінова еластичність. Ціна грошей. Взаємозвязок економіки та бізнесу. Цілі підприємнцької діяльності.

2. Економіка і фінанси підприємства

Розрахунок витрат. Розрахунок точки беззбитковості. Планування фінансових результатів.

 

Модуль 3. Облік і фінанси

1. Бухгалтерський облік та податкове планування

Бухгалтерський облік на підприємстві, необхідна документація. Оптимальна форма підприємства. Система оподаткування в Україні. Розрахунок ключових податків та порядок їх сплати. Податкова оптимізація.

2. Фінанси для нефінансистів

Бюджет підприємства. Форми звітності. Планування бюджету та контроль виконання.

 

Модуль 4. Управління персоналом

1. Пошук та підбір персоналу. Мотивація. Навчання і розвиток персоналу

Мотивація. Визначення потреби у персоналі. Пошук та відбір. Адаптація. Мотивація. Контроль.

2. Комунікації в компанії

Комунікації в компанії. Комунікації в організації. Формальне та неформальне управління. Управління розвитком персоналу.

3. WEST HR FORUM

 

Модуль 5. Менеджмент

1. Основи менеджменту

Побудова оргструктури. Зони відповідальності. Правила прийняття рішень. Створення процесної організації.

2. Стратегічний менеджмент

Місія. Бачення. Аналіз зовнішнього, внутрішнього середовища. Стратегічні цілі. Стратегічни план. Диверсифікація.

3. Управління проектами

ТОС. Цілі проекту. Етапи проекту. Ресурси проекту. Контроль проходження. Оцінка результатів.

4. Інформаційні технології в менеджменті

Інформаційне забезпечення бізнесу. Віддалені сервіси користування інформаційними системами. Безпека данних.

 

Модуль 6. Маркетинг

1. Основи маркетингу. Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження. Визначення продукту. Комплекс маркетингу. КФУ продукту. Позиціонування Оцінка ринку. Визначення цільової аудиторії. Цінність продукту.

2. Інтернет-маркетинг. WEST iMARKETING FORUM​

Інтернет-маркетинг. Створення комукнікативного повідомлення. Стратегія. Комунікації в інтернеті.

3. Як будувати бренд

Класифікація брендів. Створення нового бренду. Завоювання аудиторії лояльних споживачів. CRM. Управління портфелем брендів. Внутрішнє позиціонування брендів.

4. Стратегічний маркетинг

КФУ. Оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища. Маркетингові стратегії сегментування, вибору цільового ринку та позиціювання.​ Матриця конкурентних стратегій. 

 

Модуль 7. Операційне управління

1. Бізнес-процеси, побудова та оптимізація

Суть процесного управління. Логіка побудови бізнес-процесів. Опис бізнес-процесів. Аналіз та оптимізація.

2. Інвестиційний менеджмент

Часова вартість грошей. Аналіз інвестиційних проектів: техніки оцінювання. Оцінка ризику інвестиційного проекту. Вартість капіталу.

3. Система управління якістю. HACCP, ІСО

Побудова системи управління якістю. Вдосконалення процесів управління якістю.

4. Управління продажами

Прямі продажі. Створення відділу продаж. Мотивація працівників відділу. Побудова стратегії продаж.

5. Інноваційна бізнес-модель

Цілі та задачі інновацій на підприємстві. Запуск інноваційних процесів. Планування та реалізація інноваційних проектів. Оцінка ефективності впровадження інновацій.

6. Бізнес-планування 

Розрахунок інвестиційних показників. Визначення привабливості інвестиційного процесу. Оцінка ризиків. Бізнес план.

 

Модуль 8. Основи правової культури

1. Господарська діяльність (теоретико-практична частина)

Взаємовідносини організації та державних органів. Правила діяльності. Законодавчі обмеження.

2. Відповідальність і безпека

Відповідальність організацій. Методи запобігання правопорушень. Правова безпека.

Формат навчання

Після закінчення курсу МВА – захист випускного проекту зі створення нового або вдосконалення існуючого бізнесу.

По закінченню навчання та захисту випускного проекту студент отримує Диплом від Бізнес академії практичного менеджменту за програмою General МВА.

 

Кількість слухачів в групі   12 - 15 чол.

 

Формат навчання:

 • онлайн-навчання – часткова самопідготовка з теоретичної частини;
 • аудиторні заняття -  по 2 тренінгових дні (16 акад.год.) в місяць.
Вартість навчання

Вартість повної програми General МВА 2018 – 18300 грн. (без ПДВ)

Якщо при підписанні Договору Замовник оплачує навчання за програмою повністю, то Замовнику надається знижка в розмірі 7% від вартості програми. 

При повній оплаті навчання до 14 вересня (включно) - вартість 17000 грн. (без ПДВ)

Для учасників програми General МВА надається бонус – безкоштовна участь у бізнес-форумі від Бізнес-академії РМВА на вибір.

 

Можливе помодульне навчання та оплата кожного тренінгу (аудиторного заняття) окремо

Вартість одного аудиторного заняття - 600 грн. (без ПДВ), яке включає:

 • часткове самостійне опрацювання теоретичної частини на платформі РМВА
 • матеріально-технічне забезпечення
 • бізнес-ланч
 • кава-брейки

 

Умови зарахування
 1. Зателефонувати за тел. моб. 050 438 02 80, зареєструватись через аплікаційну форму
 2. Пройти попередню співбесіду
 3. Укласти договір на навчання

Якщо виникли запитання, пишіть info@pmba.com.ua

Чекаємо на ВАС!

Заповнити апплікаційну форму тут

Минулі події
General МВА
Форум буде корисним не лише digital-фахівцям, а й маркетинг-директорам, PR-спеціалістам та бренд-менеджерам, власникам малого і середнь
09.11.2018
09:00 8 год.
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
Інформаційна безпека в бізнесі та захист інформації
26.10.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Мороз Віктор - начальник служби внутрішнього аудиту VolWest Group
Фактичні перевірки ДФС, Практичні аспекти правової культури
19.10.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Берлач Ірина - головний менеджер з продажу Волинського регіону мережі "EVA"
"Платити людям за роботу, а не за їхню при­сутність" (Ф. Тейлор)
12.10.2018
09:00 7 год.
600 грн.
General МВА
Лупій Тетяна - Засновник Центру прикладної освіти "Основи", бізнес-тренер
Навчитися спрямовувати і контролювати спілкування в громадських, ділових та інших сферах
28.09.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Рабочаускас Олег - член Ради директорів VolWest Group, успішний ТОП-менеджер, діючий бізнес-тренер РМВА
Не скаржтеся на нестачу часу! У вашій добі стільки ж годин, як і у Ейнштейна, Гейтса та Сороса.
14.09.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Старт програми General MBA 14 вересня!
14.09.2018
09:00
General МВА
Рабочаускас Олег - член Ради директорів VolWest Group, успішний ТОП-менеджер, діючий бізнес-тренер РМВА
Попереду у студентів ще 16 захоплюючих та цікавих місяців навчання, захист випускних проектів та нові підкорені вершини та досягнуті цілі.
14.09.2018
09:00 8 год.
General МВА
Білоус Олександр - Директор Business Community School, бізнес-тренер із стратегічного та процесного управління, бізнес-моделювання у Business Community School, troubleshooter
7 вересня Бізнес академія РМВА організовує  тренінг "Стратегічний маркетинг"
07.09.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Грицьків Роман - директор консалтингової компанії HBPI company ltd (www.hbpi.com.ua), консультант, аудитор систем менеджменту ISO, викладач MBA
Якість - це гарантія існування та розвитку організації!
16.08.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Кондратюк Інна - директор Волинської філії Комп`ютерної Академії ШАГ
Використання психодіагностичних методик у практичній діяльності менеджера
27.07.2018
09:00 7 год.
300 грн.
General МВА
Скакун Анна - Сертифікований бізнес-тренер, психолог, фахівець в області управління та розвитку персоналу
Емоційна компетентність так само важлива для ефективного лідерства, як стратегічне мислення або здатність керувати змінами.
06.07.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Кульпач Петро - директор з маркетингу мережі «Наш Край».
«Я ніколи не займався маркетингом. Я просто любив своїх клієнтів! » (Зіно Давідофф)
21.06.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Скакун Анна - Сертифікований бізнес-тренер, психолог, фахівець в області управління та розвитку персоналу
Як часто ми «придушуємо» свої емоції, бо так «треба», бо так навчали?
07.06.2018
09:00 8 год.
General МВА
Зубко Володимир - керівник відділу ЗЕД компанії "VolWest Group"
Досвід показує, що ефективне управління проектами дозволяє: Скоротити тривалість проекту на 20 – 30 % Зекономити витрати проекту на 10 – 1
31.05.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Сумовський Михайло - екс-фінансовий директор мережі супермаркетів "Наш Край"
Фінанси для нефінансистів
27.04.2018
09:00 8 год.
600 грн.
General МВА
Кондратюк Інна - директор Волинської філії Комп`ютерної Академії ШАГ
В сучасному менеджменті важливим елементом управління персоналом є діагностика, яка допомагає вирішити велике коло питань
20.04.2018
10:00
General МВА
Говорили про 10 кроків до професії IT HR, управління ризиками в HR, менеджмент майбутнього, нове покоління працівників й HR-тренди у 2018 році
30.03.2018
10:00
General МВА
Зміни в бізнесі 2018 і трансформація функцій HR
30.03.2018
09:30
750 грн.
General МВА
Мороз Віктор - начальник служби внутрішнього аудиту VolWest Group
Тренінг "Бухгалтерський облік та податкове планування"
23.03.2018
09:00 8 год.
600 грн.