Цілепокладання та формування позитивної мотивації досягнень

Бізнес-тренер Ставицька Олена

300 грн.

04Листопада

09:00

04.11 - 04.11

8 год.

м. Луцьк, вул. Бойка, 1

українська

обід включено


 Цілепокладання та формування позитивної мотивації досягнень

«ВСЕ, ЩО  НЕ СФОРМОВАНО НАМИ ЯК ЦІЛЬ,  Є ПУСТА  ТРАТА ЧАСУ»

 

Бізнес-тренер - Ставицька Олена - кандидат психологічних наук, доцент, керівник ГО «Західноукраїнська асоціація арт психологів та арт терапевтів», тренер освітніх тренінгів, член АППУ.

Визначення цілей (цілепокладання) та їх реалізація (цілереалізація) є основою конструювання власної професійної діяльності. Цілепокладання — це процес формування мети, її розгортання в часі та в даному інформа­ційному просторі на основі врахування особливостей виконавців діяль­ності, в ході якої передбачається досягнення поставленої мети. Це відповідна логіко-конструктивна операція, що може здійснюватися за  схемою, що включає: визначення потреб та інтересів, що підлягають задово­ленню; з'ясування наявних для задоволення цих потреб та інтересів ресур­сів, сил і можливостей учасників діяльності; вибір потреб чи інтересів, задоволення яких за обсягом витрат сил і засобів дасть найбільший ефект; формулювання мети.

Обов’язковою умовою успіху є наявність чіткої цілі.  Дослідження психологів свідчать, що успішні люди зажди мають ціль і знаходять ефективні шляхи їх досягнення. В той же час невдахи завжди вагаються  не можуть чітко сформулювати власні очікування від життя й відповідно,  працюють для досягнення цілей інших людей.

Наявність чітких цілей організує зусилля.

Наявність чітких цілей отримує схвалення зі сторони оточення. Люди цінують тих, хто знає чого хоче від життя.

Наявність чітких цілей дозволяє уникати аналізу свого минулого й дозволяє дивитися вперед, думати про бажане майбутнє.

Визначені цілі приводять до успіху. Планування кроків на шляху до реалізації цілей процес не лише креативний, а й корисний, захоплюючий, інтригуючий  Такий, що сприяє особистісному розвитку та професійному становленню.

 

Метою тренінгу є: формування навиків постановки цілей та усвідомленню власної ефективності у особистісній та професійній сфері; розвиток мотивації досягнення успіху особистості, розширення інструментарію, що дозволяє керувати нашим життям, підвищення прагнення досягти успіху у тих видах діяльності, які на даний момент є найбільш актуальними, а також підвищення рівня індивідуальної відповідальності за результати власної діяльності.

 

Завдання тренінгу:

  • розвиток навиків постановки цілей й знаходження шляхів їх досягнення;
  • усвідомлення учасниками власних ресурсів і можливостей для досягнення успіху;
  • усвідомлення власних перешкод на шляху до досягнень;
  • набуття навичок планування й прогнозування власних досягнень;
  • формування уявлення про можливі кроки щодо реалізації мети;

 

Програма тренінгу розрахована на вісім годин.

Тренінг передбачає використання психологічних ігор, ділових ігор, рефлексії та обміну ролями, методів психодрами, роботи в парах і групах.

Особливістю тренінгу є застосування методів та прийомів арттерапії з метою усвідомлення власних якостей та можливостей, які допоможуть досягти успіху в особистісній і бізнес сферах.

Потрібна попередня реєстрація за тел. 050 438 02 80.

Не зволікай, кількість місць обмежена!

Коментарі