Бухгалтерський облік та податкове планування

Академія директора ТЗ

Бізнес-тренер Мороз Віктор

300 грн.

19Лютого

09:00

19.02 - 19.02

8 год.

м. Луцьк, вул.Бойка, 1

українська


       Бухгалтерський облік нині є важливою частиною економічної науки, забезпечуючи необхідні для відображення господарської діяльності та контролю за її результатами дані. Він перетворився на міжнародну мову бізнесу і став обов'язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства.

      Сучасний бухгалтерський облік включає цілу низку наукових дисциплін, в яких розглядаються методологічні та організаційні принципи його побудови, специфічні особливості його ведення на різних підприємствах і галузях народного господарства, використання облікової інформації для складання звітності, аналізу, контролю та управління в цілому.

         Виходячи з цього, можна з впевненістю говорити, що на сьогоднішній день професійний та успішний менеджер зобов’язаний бути компетентним щодо основних облікових термінів та понять, орієнтуватися в задачах та можливостях бухгалтерського обліку, вміти правильно визначити напрямки розвитку та вимоги до бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

        Реформування економіки України зумовило необхідність приведення вітчизняного обліку у відповідність до загальноприйнятих принципами організації, бо нестикування вітчизняної системи з діючою у економічно розвинутих країнах світу ускладнює інтеграцію нашої держави у міжнародну економіку, не сприяє залученню іноземних інвестицій в Україну. Тому прийнято ряд кардинальних заходів щодо методології і методики організації бухгалтерського обліку  на підприємствах.

         Разом із тим особливості податкового законодавства України зумовили необхідність ведення податкового обліку, який потрібний для поглиблення інформативності фінансового обліку, оскільки на основі даних лише фінансового чи управлінського обліку неможливо досягти достовірного забезпечення податкової звітності.

         Адже, як відомо, визначальним у оподаткуванні підприємств є розмежування операцій з придбання сировини і матеріалів, робіт і послуг або продажу продукції (робіт, послуг) за податковими періодами на так звану «першу» та «другу» події, що у фінансовому обліку без відображення на спеціальних рахунках чи субрахунках не досягається. Особливо важливо за даними податкового обліку визначити оподатковуваний прибуток, оскільки він обчислюється за іншою методикою, ніж фінансові результати у загальноприйнятому економічному розумінні.

        Виходячи з цього, можна з впевненістю говорити, що на сьогоднішній день професійний та успішний менеджер зобов’язаний бути компетентним щодо основних облікових термінів та понять, орієнтуватися в задачах та можливостях податкового обліку, вміти правильно визначити порядок оподаткування на підприємстві.

Коментарі