Основи правової культури. Господарська діяльність. Проблемні аспекти господарської діяльності.

General МВА

600 грн.

12Серпня

09:00

12.08 - 12.08

8 год.

м. Луцьк, вул. Бойка, 1

українська

обід включено


12 серпня 2016 року Бізнес академія практичного менеджменту організовує навчання в рамках програми General MBA - модуль "Основи правової культури".

Тема: "Господарська діяльність. Проблемні аспекти господарської діяльності"

Будь-яка господарська діяльність здійснюється на певних засадах, що враховують, з одного боку, ринкову орієнтацію вітчизняної економіки і, відповідно, передбачають значну свободу для суб'єктів такої діяльності (насамперед підприємців), а з іншого, - соціальне спрямування господарської сфери, що зумовлює встановлення певних обмежень для суб'єктів господарювання з метою врахування публічних інтересів (суспільства, держави, територіальної громади/громад, типових приватних інтересів громадян та організацій) у дотриманні встановленого державою суспільного господарського порядку, що передбачає додержання суб'єктами господарювання різноманітних вимог щодо:

  • якості продукції, робіт, послуг, їх безпечності для життя і здоров'я споживачів;
  • екологічної безпеки виробництва;
  • добросовісної поведінки у сфери економічної конкуренції;
  • цивілізованого використання найманої праці (тобто з відповідного до вимог трудового законодавства) та ін.

Викладач: Литвинюк Юрій Володимирович - з 2008 року на посаді юриста в юридичному департаменті ТОВ "Волвест Груп"; 2007- 2009 рр. - старший  викладач факультету міжнародних відносин Волинського національного університету ім. Л.Українки. Закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин, факультет міжнародного права, спеціалізація - міжнародне приватне право

 

Зміст навчання:

1. Господарська діяльність, види господарської діяльності.

2 . Господарське законодавство.

3. Суб’єкти господарського права.

3.1. Загальні положення.

3.2. Підприємство.

3.3. Господарські товариства.

4. Майнова основа господарювання.

4.1. Право власності — основне речове право у сфері господарювання.

4.2. Право господарського відання.

4.3. Право оперативного управління.

5. Господарські зобов’язання.

5.1. Господарські договори.

5.2. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання.

5.3. Виконання господарських зобов’язань, припинення зобов’язань.

6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

6.1. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

6.2. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

6.3. Адміністративно-господарські санкції.

7. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.

7.1. Поставка.

7.2. Оренда майна 

8. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання.

9. Співпраця з контролюючими органами.

9.1. Фіскальні органи.

9.2. Контролюючі органи.

9.3. Правоохоронні органи.

9.4. Органи податкової служби.

9.5. Санітарно-епідеміологічна служба.

9.6. Держспоживінспекція України.

9.7. Куточок споживача.

10. Трудове право.

 

Успіх комерційний — досягнення запланованого чи очікуваного результату господарської діяльності завдяки цілеспрямованим діям, що забезпечують одержання (збільшення) доходів підприємства або поліпшення (стабілізацію) його фінансового стану. Успіх комерційний пов’язаний не тільки зі збільшенням доходів, але і з низкою непрямих заходів, наприклад, зниженням витрат.

Якщо Вам бракує практичних знань в рамках ведення господарської діяльності для досягнення комерційного успіху - приходьте на тренінг в п'ятницю, 12 серпня в Бізнес-акдемію РМВА.

 

 

 

 

 

 

Коментарі